Založ si blog

Poslanecký mandát ako oprávnenie na všetko . . . ?

Vlastniť akékoľvek médium na Slovensku, dnes by som bol asi na uzatvorenom oddelení nejakej psychiatrie. Naozaj neviem, podľa akých kritérií sa vyberajú adepti na žurnalistiku, a už vôbec netuším, aké kritériá používajú zamestnávatelia. No mám vážne obavy, že jediným kritériom je – pružná chrbtica, prípadne odkladateľná. Iste, v politike je podobná požiadavka úplne bežná, ale v žurnalistike ???

Ak poslanec nechápe podstatu poslaneckého mandátu, nemal by mať miesto v parlamente. Ak ju nechápe novinár, nemal by mať žiadnu možnosť akokoľvek ovplyvňovať verejnú mienku, pretože podobné nedostatky charakterizujú jediné – nedostatok vzdelania.

Bývalý obchodný partner prevádzkuje dopravné služby, pri ktorých o.i. prepravuje pacientov do zdravotníckych zariadení, a späť domov. Keď žiadal o povolenie na prenosné výstražné svetelné zariadenie, spojené so zvukovým výstražným zariadením, bola mu žiadosť zamietnutá, pretože neprevádzkuje rýchlu záchrannú službu, ale len dopravnú – a jeho argument, že by v prípade zhoršenia zdravotného stavu prepravovaného pacienta bolo uvedené zariadenie prínosom – nebol akceptovaný. Na druhej strane nie je ničím výnimočným, ak zbadáte maják na streche auta poslanca NR SR. Čo vyznieva dosť absurdne, ak by totiž bolo nevyhnutné okamžité zasadnutie parlamentu, existuje nepreberné množstvo možností, ako ho realizovať v priebehu desiatok minút, prípadne pár hodín – môžeme začať možnosťou konferencie prostredníctvom internetu, a skončiť využitím služieb policajného zboru, ktorý by nepochybne zvládol prepravu poslancov na profesionálnejšej úrovni, ako samotní zákonodarcovia. A hlavne bezpečnejšie vo vzťahu k ostatným účastníkom cestnej premávky.

Absurdných situácií na Slovensku ? Mnoho a zažívame ich denne. Napríklad elektronická komunikácia s úradmi – na jednej strane je nariadená, a na strane druhej musíte príslušnú dokumentáciu priniesť na daný úrad – osobne. Kto tento systém schválil, bol naozaj „kvalifikovaný“.

Článok 78 ods.2 Ústavy SR hovorí

Za výroky pri výkone funkcie poslanca prednesené v Národnej rade Slovenskej
republiky alebo v jej orgáne nemožno poslanca trestne stíhať, a to ani po zániku jeho
mandátu. Poslanec podlieha disciplinárnej právomoci Národnej rady Slovenskej republiky

Skúsme sa teda zamyslieť, akým spôsobom súvisí s výkonom funkcie poslanca výrok, že nejaký sudca je členom justičnej mafie …. venujme sa najmä poslednému slovu mafia. Uvedený termín symbolizuje v dnešnej spoločnosti zoskupenie, ktoré dosahuje svoje ciele akýmkoľvek spôsobom, vrátane protizákonných postupov. Zjednodušenie – jedná sa o zoskupenie zločineckého typu.

Článok 75 ods.1 Ústavy SR hovorí

Na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej sa poslanec zúčastňuje
po prvý raz, skladá sľub, ktorý znie:
„Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti
budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak,
aby sa uvádzali do života.“

Posledná veta je zámerne zvýraznená. Súčasťou právnych noriem SR je aj právo na ochranu osobnosti, ktoré je definované nasledovne

Fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy

Poslanec s právnym vzdelaním by mal vedieť, ako má postupovať, ak získa hodnoverné informácie, že iná osoba je členom zoskupenia zločineckého typu. V danej situácii je jeho povinnosťou informovať o tejto skutočnosti príslušné orgány – či už políciu, alebo prokuratúru. Informovanie poslaneckého zboru na jeho zasadnutí sa dá pochopiť vtedy, ak sa jedná o jedného z jeho členov. Sotva sa však dá pochopiť v situácii, kde dotknutá osoba nie je členom poslaneckého zboru, výrok na jej adresu je prednesený v jej neprítomnosti a nemá sa ani možnosť vyjadriť k pravdivosti výroku, vzťahujúceho sa k svojej osobe. Vtedy ostáva dotknutej osobe jediné – podanie návrhu na súd, aby vo veci rozhodol a vykonal nápravu.

Prečo sa stalo pravidlom, že na pôde NR SR pravidelne zaznievajú výroky, ktoré majú známky neoprávneného zasahovania do práva na ochranu osobnosti ?

Nie je ťažké nájsť odpoveď – výroky, ktoré by v inej situácii a na inom mieste mohli byť aj predmetom trestného stíhania s hrozbou uväznenia v prípade dokázania viny, sú v prípade prednesenia na pôde NR SR prakticky – nepotrestateľné. Autorovi výrokov obvykle hrozí len disciplinárne konanie, nad čím mnohí mávnu rukou. Hlavnou príčinou súčasného stavu je nesprávne nastavený zákon, ktorý je príliš benevolentný a umožňuje poslancovi, aby povedal čokoľvek na adresu kohokoľvek. Ak pozorne sledujete činnosť poslancov, u mnohých zistíte, že ich výkon poslaneckého mandátu sa prakticky využíva len na verbálne útoky proti oponentov, prezentovanie rôznych obvinení a podobne.

Ak hovoríme o zaujímavých výrokoch slovenských súdov, celkom ma zaujalo aj stanovisko súdu vo veci sporu medzi expremiérom Ficom a poslancom Matovičom, vo veci údajného kapitálu expremiéra v Belize. V denníku SME sa objavil výrok – polícia nedokázala, že Ficov účet na Belize neexistuje … a tento výrok vyvoláva dojem, že sa vraciame do čias, keď sa dokazovala nevina. Naozaj ? Súd zastavil konanie, pretože podľa stanoviska sudcu nebolo správne, čo Matovič o expremiérovi tvrdil, ale nie je to trestné. Dve súdne konania, dva rôzne výroky – v jednom prípade pokuta dvestotisíc eur, v druhom zastavenie trestného konania. Je paradoxom, že obidva výroky súdov sú síce v rozpore, ale môžu byť správne. Prečo ? V prvom prípade sa jednalo o občianskoprávne konanie, v druhom o trestné konanie. Ak by podal expremiér občiansku žalobu na ochranu osobnosti, možno by uspel rovnako, ako sudkyňa, dotknutá výrokom poslanca Baránika. Riešil to však v trestnom konaní, ktoré sa riadi inými pravidlami a neuspel.

Môžeme si však položiť inú otázku, ktorá nesúvisí priamo s justíciou, či spomenutými prípadmi, ale je spoločensky rovnako dôležitá – prečo si médium ako denník SME, ktoré sa štylizuje do polohy mienkotvorného média, necháva v redakcii pracovníka, ktorý dokáže napísať absurdnosť – polícia nedokázala, že Ficov účet na Belize neexistuje – a dokonca je niečo podobné umiestnené na titulke ? Však úlohou polície nebolo potvrdenie alebo vyvrátenie existencie účtu R.Fica na Belize, ale prešetrenie podstaty výroku poslanca Matoviča na adresu expremiéra. Navyše, polícia ani nemusela vyšetrovať existenciu účtu, keďže stanovisko z Belize bolo jasné.

Poslanecký mandát na Slovensku je dnes zásluhou nejasných, a často vzájomne si odporujúcich právnych úprav, všetkým možným, len nie tým, čím naozaj byť má. Dnes sa skôr javí ako moderná forma šľachtického glejtu, ktorého držiteľ môže prakticky všetko a nezodpovedá za nič. A možno by stálo za zamyslenie, prečo podpisuje napríklad upratovačka hmotnú zodpovednosť, keď poslanci, rozhodujúci o miliardách (eur) a miliónoch (osudov) … ju nemajú.

Analfabeta za prezidenta – nechceme !

19.11.2018

Kto sa pozrie po dnešnom Slovensku, ostane zaskočený. Pomaličky, potichúčky nám vyrastajú rôzne informačné tabule, prezentujúce kandidátov na prezidentské kreslo v budúcom období, po skončení viac »

Fico na hrad . ..

19.11.2018

... ozvalo sa v zákutí reštaurácie, a všetci sme sa rozosmiali. Podobné výkriky zaznievajú v rôznych obmenách pravidelne a vždy je to skôr forma recesie, poukazujúcej na skutočný obraz politikov viac »

Čudný sponzor protestov . ..

18.11.2018

Ako je to s financovaním protestov Za slušné Slovensko ? Neviem, nikto nemá na čele napísané, že prispel alebo neprispel ... a všade platí jedno - každý koná v súlade so zákonom, ak nebolo viac »

Hornonitrianske bane, Prievidza, baník, Baňa Nováky

Transformáciu ťažby uhlia do roku 2023 predstaví vláda budúci týždeň

19.11.2018 16:03

Transformáciu ťažby uhlia do roku 2023 predstaví vláda budúci týždeň. Uviedol to minister Peter Žiga.

parlament, poslanci, poslanec, NR SR

Poslanci SNS predložia uznesenie o Maďarsku a Poľsku a ich vzťahu k EÚ

19.11.2018 15:39

Rokovať by o ňom poslanci mali na najbližšej schôdzi, ktorá sa začne 27. novembra tohto roka.

islamisti, teroristi, gaza, zbrane, džihád

Nemecké úrady monitorujú 767 možných teroristov inšpirovaných islamistami

19.11.2018 15:37

Z vládnych údajov vyplýva, že počet týchto osôb naďalej stúpa, aj keď pomalším tempom ako v minulých rokoch.

Rumunsko, protesty,

V Rumunsku odstúpili minister obrany a primátorka Bukurešti

19.11.2018 15:08

Ešte v septembri vyzvali traja poprední členovia PSD vrátane Gabriely Fireovej predsedu strany Dragneu, aby odstúpil zo svojho postu.